Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Ερμηνεία του Κανονισμού
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Μεταφορές πιστώσεων
 11.Αναφορές
 12.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση άρσης ασυλίας
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (συζήτηση)
 16.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού *** (συζήτηση)
 17.Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II (συζήτηση)
 18.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
 21.Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (σύντομη παρουσίαση)
 22.Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (σύντομη παρουσίαση)
 23.Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (σύντομη παρουσίαση)
 24.Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου