Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 10. detsember 2012 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Kodukorra tõlgendamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Parlamendikomisjonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine
 11.Petitsioonid
 12.Puutumatuse äravõtmise taotluse järelmeetmed
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping (arutelu)
 16.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping *** (arutelu)
 17.Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks ***II (arutelu)
 18.Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***I (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine (lühiettekanne)
 21.Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (lühiettekanne)
 22.Suurenev antimikroobse resistentsuse risk (lühiettekanne)
 23.VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine (lühiettekanne)
 24.Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (179 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (188 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika