Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Työjärjestyksen tulkinta
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Määrärahojen siirrot
 11.Vetoomukset
 12.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus (keskustelu)
 16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus *** (keskustelu)
 17.Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ***II (keskustelu)
 18.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***I (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy (lyhyt esittely)
 21.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (lyhyt esittely)
 22.Mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat (lyhyt esittely)
 23.Pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittaminen (lyhyt esittely)
 24.Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (181 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (192 kb) Läsnäololista (36 kb) 
 
Pöytäkirja (249 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö