Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 10 december 2012 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Interpretatie van het Reglement
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling commissies
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening)
 10.Kredietoverschrijvingen
 11.Verzoekschriften
 12.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika (debat)
 16.Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru *** (debat)
 17.Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen ***II (debat)
 18.Macrofinanciële bijstand aan de Kirgizische Republiek ***I (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Preventie van leeftijdsgebonden ziekten bij vrouwen (korte presentatie)
 21.Het voltooien van de digitale interne markt (korte presentatie)
 22.De microbiële uitdaging - het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie (korte presentatie)
 23.Financiering van de handel en investeringen van kmo's (korte presentatie)
 24.Een strategie voor digitale vrijheid in het buitenlands beleid van de EU (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (180 kb) Presentielijst (57 kb) 
 
Notulen (191 kb) Presentielijst (36 kb) 
 
Notulen (256 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid