Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Tolkning av arbetsordningen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.Utskottens sammansättning
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 10.Anslagsöverföringar
 11.Framställningar
 12.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (debatt)
 16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru *** (debatt)
 17.Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ***II (debatt)
 18.Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***I (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor (kortfattad redogörelse)
 21.Fullbordande av en inre e-marknad (kortfattad redogörelse)
 22.Den mikrobiella utmaningen – allt större hot från antimikrobiell resistens (kortfattad redogörelse)
 23.Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar (kortfattad redogörelse)
 24.En strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (182 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Närvarolista (36 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy