Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0093(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0001/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0474

Protokol
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg

4. Indførelse af en fælles patentbeskyttelse ***I - Fælles patentbeskyttelse * - Domstolsordning for patenttvister (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af ensartet patentbeskyttelse [2011/0093(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent for så vidt angår gældende oversættelsesordninger [2011/0094(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Betænkning om en domstolsordning for patenttvister [2011/2176(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre og Klaus-Heiner Lehne forelagde betænkningerne.

Talere: Loucas Louca og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Alajos Mészáros (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Sajjad Karim, Auke Zijlstra, løsgænger, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr og Judith A. Merkies.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Antonio López-Istúriz White og Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo og Mitro Repo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Milan Zver og Petru Constantin Luhan.

Talere: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre og Bernhard Rapkay.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 11.12.2012, punkt 8.10 i protokollen af 11.12.2012 og punkt 8.11 i protokollen af 11.12.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik