Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0093(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0001/2012

Keskustelut :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Äänestykset :

PV 11/12/2012 - 8.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0474

Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2012 - Strasbourg

4. Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I - Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * - Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä [2011/0093(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta [2011/0094(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Mietintö patenttikiistoja koskevasta tuomioistuinjärjestelmästä [2011/2176(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre ja Klaus-Heiner Lehne esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Loucas Louca ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Alajos Mészáros (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, sitoutumaton Auke Zijlstra, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr ja Judith A. Merkies.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Antonio López-Istúriz White ja Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo ja Mitro Repo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Milan Zver ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre ja Bernhard Rapkay.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 8.9, istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 8.10 ja istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 8.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö