Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0093(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0001/2012

Viták :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0474

Jegyzőkönyv
2012. december 11., Kedd - Strasbourg

4. Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I - Az egységes szabadalmi oltalom * - A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (vita)
CRE

Jelentés az egységes szabadalmi oltalom létrehozására irányuló megerősített együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0093(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Jelentés az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0094(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Jelentés a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszerről [2011/2176(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre és Klaus-Heiner Lehne ismertetik a jelentéseket.

Felszólal: Loucas Louca és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alajos Mészáros (az ITRE bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Auke Zijlstra, független, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr és Judith A. Merkies.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Antonio López-Istúriz White és Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo és Mitro Repo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Milan Zver és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre és Bernhard Rapkay.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.11-i jegyzőkönyv, 8.9. pont , 2012.12.11-i jegyzőkönyv, 8.10. pont és 2012.12.11-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat