Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0093(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0001/2012

Debatai :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Balsavimas :

PV 11/12/2012 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0474

Protokolas
Antradienis, 2012 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

4. Bendros patentinės apsaugos kūrimas ***I – Bendra patentinė apsauga * – Ginčų dėl patentų nagrinėjimo jurisdikcijos sistema (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą [2011/0093(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo užtikrinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą [2011/0094(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Pranešimas dėl ginčų dėl patentų nagrinėjimo jurisdikcijos sistemos [2011/2176(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre ir Klaus-Heiner Lehne pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Loucas Louca ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Alajos Mészáros (ITRE komiteto nuomonės referentas), Evelyn Regner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sajjad Karim pateiktą klausimą), Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr ir Judith A. Merkies.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Antonio López-Istúriz White ir Antonio Masip Hidalgo pateiktus du klausimus), Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo ir Mitro Repo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Milan Zver ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre ir Bernhard Rapkay.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 11.12.2012, punktas 8.10 protokolo 11.12.2012 ir punktas 8.11 protokolo 11.12.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika