Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0093(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0001/2012

Debates :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Balsojumi :

PV 11/12/2012 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0474

Protokols
Otrdiena, 2012. gada 11. decembris - Strasbūra

4. Vienotas patentaizsardzības izveide ***I - Vienota patentaizsardzība * - Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību [2011/0093(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību, un kas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību [2011/0094(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012).

Ziņojums par jurisdikcijas sistēmu attiecībā uz patentu strīdiem [2011/2176(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012).

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre un Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Loucas Louca un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Alajos Mészáros (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Evelyn Regner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr un Judith A. Merkies.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Antonio López-Istúriz White un Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo un Mitro Repo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Milan Zver un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre un Bernhard Rapkay.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.9. punkts, 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.10. punkts un 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.11. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika