Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0093(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0001/2012

Debaty :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0474

Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg

4. Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej ***I - Jednolity system ochrony patentowej * - Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej [2011/0093(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń [2011/0094(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Sprawozdanie w sprawie sądowniczego systemu rozstrzygania sporów patentowych [2011/2176(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre i Klaus-Heiner Lehne przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Loucas Louca i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Alajos Mészáros (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Sajjada Karima, Auke Zijlstra niezrzeszony, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr i Judith A. Merkies.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Antonio Lópeza-Istúriza White'a i Antonio Masipa Hidalgę, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo i Mitro Repo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Milan Zver i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre i Bernhard Rapkay.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 11.12.2012, pkt 8.10 protokołu z dnia 11.12.2012 i pkt 8.11 protokołu z dnia 11.12.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności