Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0093(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0001/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0001/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8.9. Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών [2011/0093(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0474)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0474)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου