Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0237/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0237/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 11/12/2012 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8.12. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0477)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0477)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου