Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0303(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0360/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0360/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0478

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8.14. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. εισηγητής José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0479)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου