Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0262(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0249/2012

Ingivna texter :

A7-0249/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 11/12/2012 - 8.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg

8.15. Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A7-0249/2012)

I enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen hade betänkandet återförvistas till utskottet vid sammanträdet den 13 september 2012 (punkt 11.11 i protokollet av den 13.9.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0480)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0480)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy