Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0249(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0388/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0388/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 16
CRE 10/12/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.16
CRE 11/12/2012 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0481

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8.16. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού *** (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Mário David (A7-0388/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0481)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Κανονισμού, να αναπεμφθεί η έκθεση στην αρμόδια επιτροπή, Franz Obermayr στηρίζει αυτό το αίτημα, ενώ ο Mário David αντιτίθεται σε αυτό.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου