Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.2. Program na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.3. Dokončenie jednotného digitálneho trhu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.4. Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.5. Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.6. Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***II (hlasovanie)

8.7. Makrofinančná pomoc Gruzínsku ***II (hlasovanie)

8.8. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***II (hlasovanie)

8.9. Vytvorenie jednotnej ochrany patentov ***I (hlasovanie)

8.10. Jednotná ochrana patentov * (hlasovanie)

8.11. Jurisdikčný systém pre patentové spory (hlasovanie)

8.12. Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***I (hlasovanie)

8.13. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (hlasovanie)

8.14. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou *** (hlasovanie)

8.15. Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru ***I (hlasovanie)

8.16. Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru *** (hlasovanie)

8.17. Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom (hlasovanie)

8.18. Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia