Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg

10. Stemmerettelser og -intentioner
Fuldstændigt forhandlingsreferat

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Romana Jordan havde meddelt, at hun af personlige grunde ikke havde deltaget i størsteparten af dagens afstemninger.

Christian Ehler havde meddelt, at han af grunde, han ikke selv havde indflydelse på, ikke havde kunnet deltage i størsteparten af dagens afstemninger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik