Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Romana Jordan γνωστοποιεί ότι, για προσωπικούς λόγους, δεν έλαβε μέρος στις περισσότερες από τις σημερινές ψηφοφορίες.

Ο Christian Ehler γνωστοποιεί ότι, για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του, δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στις περισσότερες από τις σημερινές ψηφοφορίες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου