Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg

10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
Volledige verslagen

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Romana Jordan heeft laten weten dat zij om persoonlijke redenen niet heeft deelgenomen aan het merendeel van de stemmingen van vandaag.

Christian Ehler heeft laten weten dat hij om redenen buiten zijn wil om niet heeft kunnen deelnemen aan het merendeel van de stemmingen van vandaag.

Juridische mededeling - Privacybeleid