Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
Fullständigt förhandlingsreferat

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Romana Jordan hade meddelat att hon av personliga skäl inte hade deltagit i majoriteten av omröstningarna denna dag.

Christian Ehler hade meddelat att han, av skäl som han inte själv kunde påverka, inte hade kunnat delta i majoriteten av omröstningarna denna dag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy