Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy