Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2281(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0409/2012

Разисквания :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Гласувания :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0485

Протокол
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург

12. Проект на коригиращ бюджет № 6/2012 - Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г. - всички раздели (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Доклад относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Giovanni La Via и Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via и Derek Vaughan представиха докладите.

Изказаха се: Loucas Louca и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Alain Lamassoure, от името на групата PPE, Eider Gardiazábal Rubial, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от George Lyon, Lucas Hartong, независим член на ЕП, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier и Jutta Haug.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann и Barbara Matera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden и Jan Kozłowski.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via и Derek Vaughan.

Председателят закри разискването като подчерта смисъла от него.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 12.12.2012 и точка 7.3 от протокола от 12.12.2012.

Правна информация - Политика за поверителност