Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2281(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0409/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Afstemninger :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0485

Protokol
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg

12. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Betænkning om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Giovanni La Via og Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via og Derek Vaughan forelagde betænkningerne.

Talere: Loucas Louca og Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Alain Lamassoure for PPE-Gruppen, Eider Gardiazábal Rubial for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paul Rübig, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af George Lyon, Lucas Hartong, løsgænger, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier og Jutta Haug.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann og Barbara Matera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden og Jan Kozłowski.

Talere: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via og Derek Vaughan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet, idet han understregede dens vigtige karakter.

Forhandlingen blev afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 12.12.2012 og punkt 7.3 i protokollen af 12.12.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik