Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2281(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0409/2012

Debatten :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Stemmingen :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0485

Notulen
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg

12. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 - Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Verslag over het standpunt van de Raad over het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Giovanni La Via en Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via en Derek Vaughan leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Loucas Louca (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van George Lyon, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier en Jutta Haug.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann en Barbara Matera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden en Jan Kozłowski.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via en Derek Vaughan.

De Voorzitter sluit het debat en onderstreept het doorslaggevende belang ervan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 12.12.2012 en punt 7.3 van de notulen van 12.12.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid