Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2281(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0409/2012

Debaty :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Głosowanie :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0485

Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg

12. Projekt budżetu korygującego nr 6/2012 - Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 – wszystkie sekcje [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Giovanni La Via i Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via i Derek Vaughan przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Loucas Louca i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez George'a Lyona, Lucas Hartong niezrzeszony, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier i Jutta Haug.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann i Barbara Matera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden i Jan Kozłowski.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via i Derek Vaughan.

Przewodniczący zamknął debatę, podkreślając jej znaczenie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 12.12.2012 i pkt 7.3 protokołu z dnia 12.12.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności