Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2281(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0409/2012

Dezbateri :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Voturi :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0485

Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg

12. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012 - Noul buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2013 - toate secţiunile (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Raport referitor la poziția Consiliului privind noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Giovanni La Via şi Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via şi Derek Vaughan au prezentat rapoartele .

Au intervenit: Loucas Louca (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alain Lamassoure, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către George Lyon, Lucas Hartong, neafiliat, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier şi Jutta Haug.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann şi Barbara Matera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden şi Jan Kozłowski.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via şi Derek Vaughan.

Preşedintele a încheiat dezbaterea, subliniind importanţa aspectelor discutate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 12.12.2012 şi punctul 7.3 al PV din 12.12.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate