Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2281(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0409/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Hlasovanie :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0485

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg

12. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 - Príjmy z vlastných a iných zdrojov - Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a, 1b, 2, 3a a 4 viacročného finančného rámca - Zníženie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Správa o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spoluspravodajcovia: Giovanni La Via a Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via a Derek Vaughan uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Loucas Louca (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alain Lamassoure v mene skupiny PPE, Eider Gardiazábal Rubial v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil George Lyon, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier a Jutta Haug.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann a Barbara Matera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden a Jan Kozłowski.

V rozprave vystúpili: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via a Derek Vaughan.

Predsedajúci uzavrel rozpravu a zdôraznil výzvy, ktoré počas nej zazneli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 12. decembra 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia