Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0397(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0364/2012

Dezbateri :

PV 11/12/2012 - 13
CRE 11/12/2012 - 13

Voturi :

PV 12/12/2012 - 7.12
CRE 12/12/2012 - 7.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2013 - 8.15
CRE 16/04/2013 - 8.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0116

Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg

13. Serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune ***I - Alocarea sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene ***I - Introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene (reformare) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias şi Jörg Leichtfried au prezentat rapoartele .

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Thomas Mann (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Carlo Fidanza, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Artur Zasada şi Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Peter van Dalen, cu privire la intervenţia antevorbitoarei sale, şi Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jacqueline Foster, Andreas Mölzer, neafiliat, Michael Gahler, Jörg Leichtfried, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Knut Fleckenstein, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău şi Erik Bánki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß şi Zita Gurmai.

Au intervenit: Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried şi Peter van Dalen care s-a referit la intervenţia antevorbitorului său.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 12.12.2012, punctul 7.13 al PV din 12.12.2012 şi punctul 7.14 al PV din 12.12.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate