Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0298(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0396/2012

Внесени текстове :

A7-0396/2012

Разисквания :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Гласувания :

PV 12/12/2012 - 7.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0498

Протокол
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург

14. Засилено сътрудничество в областта на облагането на финансови операции *** (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на данък върху финансовите сделки [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata представи препоръката.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Loucas Louca и Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Astrid Lulling, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Димитър Стоянов, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio и Ricardo Cortés Lastra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се: Algirdas Šemeta, Loucas Louca и Anni Podimata.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 12.12.2012.

Правна информация - Политика за поверителност