Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0298(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0396/2012

Esitatud tekstid :

A7-0396/2012

Arutelud :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Hääletused :

PV 12/12/2012 - 7.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0498

Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2012 - Strasbourg

14. Tõhustatud koostöö finantstehingute maksu valdkonnas *** (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata tutvustas soovitust.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Loucas Louca ja Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Astrid Lulling fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivo Strejček fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio ja Ricardo Cortés Lastra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská ja Csaba Sándor Tabajdi.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta, Loucas Louca ja Anni Podimata.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2012protokoll punkt 7.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika