Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0298(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0396/2012

Ingediende teksten :

A7-0396/2012

Debatten :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Stemmingen :

PV 12/12/2012 - 7.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0498

Notulen
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg

14. Nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties *** (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van belasting op financiële transacties [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata licht de aanbeveling toe.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Loucas Louca (fungerend voorzitter van de Raad) en Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio en Ricardo Cortés Lastra.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská en Csaba Sándor Tabajdi.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta, Loucas Louca en Anni Podimata.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 12.12.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid