Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0298(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0396/2012

Texte depuse :

A7-0396/2012

Dezbateri :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Voturi :

PV 12/12/2012 - 7.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0498

Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg

14. Cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare *** (dezbatere)
Stenograma

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata a prezentat recomandarea.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Loucas Louca (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Astrid Lulling, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, Ivo Strejček, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Auke Zijlstra, neafiliat, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio şi Ricardo Cortés Lastra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská şi Csaba Sándor Tabajdi.

Au intervenit: Algirdas Šemeta, Loucas Louca şi Anni Podimata.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.16 al PV din 12.12.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate