Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0298(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0396/2012

Predkladané texty :

A7-0396/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Hlasovanie :

PV 12/12/2012 - 7.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0498

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg

14. Posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií *** (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata uviedla odporúčanie.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

V rozprave vystúpili: Loucas Louca (úradujúci predseda Rady) a Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio a Ricardo Cortés Lastra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská a Csaba Sándor Tabajdi.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta, Loucas Louca a Anni Podimata.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 12. decembra 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia