Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2031(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0331/2012

Внесени текстове :

A7-0331/2012

Разисквания :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Гласувания :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0499

Протокол
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург

15. Защитата на животните по време на транспортиране (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно защитата на животните по време на транспортиране [2012/2031(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Martina Anderson (докладчик по становището на комисията ENVI), Luis de Grandes Pascual (докладчик по становището на комисията TRAN), Esther de Lange, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Alfreds Rubiks, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves и Luís Paulo Alves.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mairead McGuinness.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Tonio Borg и Janusz Wojciechowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.17 от протокола от 12.12.2012.

Правна информация - Политика за поверителност