Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2069(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0383/2012

Ingediende teksten :

A7-0383/2012

Debatten :

PV 11/12/2012 - 17
CRE 11/12/2012 - 17

Stemmingen :

PV 12/12/2012 - 7.18
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0500

Notulen
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg

17. Grondrechten in de Europese Unie (2010-2011) (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2010 - 2011) [2011/2069(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Monika Flašíková Beňová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.18 van de notulen van 12.12.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid