Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 11. prosince 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství ve výborech a delegacích
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Vytvoření jednotné patentové ochrany ***I – Jednotná patentová ochrana * – Systém jurisdikce pro patentové spory (rozprava)
 5.Sdělení předsednictví
 6.Funkční období zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Hlasování
  
8.1.Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Program na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Dotvoření jednotného digitálního trhu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Financování obchodu a investic malých a středních podniků (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Strategie digitální svobody v zahraniční politice EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi ***II (hlasování)
  
8.7.Poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii ***II (hlasování)
  
8.8.Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***II (hlasování)
  
8.9.Vytvoření jednotné patentové ochrany ***I (hlasování)
  
8.10.Jednotná patentová ochrana * (hlasování)
  
8.11.Systém jurisdikce pro patentové spory (hlasování)
  
8.12.Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou ***I (hlasování)
  
8.13.Dohoda zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou (hlasování)
  
8.14.Dohoda zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou *** (hlasování)
  
8.15.Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru ***I (hlasování)
  
8.16.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru *** (hlasování)
  
8.17.Prevence nemocí žen spojených s věkem (hlasování)
  
8.18.Rostoucí hrozby antimikrobiální rezistence (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 – Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly (rozprava)
 13.Služby pozemního odbavování na letištích Unie ***I – Přidělování letištních časů na letištích Evropské unie ***I – Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Evropské unie ***I (rozprava)
 14.Posílená spolupráce v oblasti zavedení daně z finančních transakcí *** (rozprava)
 15.Ochrana zvířat během přepravy (rozprava)
 16.Mediace v občanských a obchodních věcech (rozprava)
 17.Základní práva v Evropské unii (2010–2011) (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (189 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1928 kb) 
 
Zápis (195 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (226 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (944 kb) 
 
Zápis (235 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (451 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1868 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí