Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Indførelse af en fælles patentbeskyttelse ***I - Fælles patentbeskyttelse * - Domstolsordning for patenttvister (forhandling)
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Afstemningstid
  
8.1.Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Fuldførelse af det digitale indre marked (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.En strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande ***II (afstemning)
  
8.7.Makrofinansiel bistand til Georgien ***II (afstemning)
  
8.8.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***II (afstemning)
  
8.9.Indførelse af en fælles patentbeskyttelse ***I (afstemning)
  
8.10.Fælles patentbeskyttelse * (afstemning)
  
8.11.Domstolsordning for patenttvister (afstemning)
  
8.12.Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika ***I (afstemning)
  
8.13.Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika (afstemning)
  
8.14.Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika *** (afstemning)
  
8.15.Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru ***I (afstemning)
  
8.16.Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru *** (afstemning)
  
8.17.Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (afstemning)
  
8.18.Den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (forhandling)
 13.Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne ***I - Tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne ***I - Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne ***I (forhandling)
 14.Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner *** (forhandling)
 15.Beskyttelse af dyr under transport (forhandling)
 16.Mægling på det civil- og handelsretlige område (forhandling)
 17.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (184 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1928 kb) 
 
Protokol (170 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (200 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (916 kb) 
 
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (251 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1865 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik