Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I - Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * - Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimikausi
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Äänestykset
  
8.1.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavat merkinnöt ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ***II (äänestys)
  
8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***II (äänestys)
  
8.8.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***II (äänestys)
  
8.9.Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I (äänestys)
  
8.10.Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * (äänestys)
  
8.11.Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (äänestys)
  
8.12.EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
8.13.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus (äänestys)
  
8.14.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus *** (äänestys)
  
8.15.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
8.16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus *** (äänestys)
  
8.17.Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy (äänestys)
  
8.18.Mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Lisätalousarvio nro 6/2012 - Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 13.Maahuolintapalvelut unionin lentoasemilla ***I - Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen Euroopan unionin lentokentillä ***I - Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla ***I (keskustelu)
 14.Tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla *** (keskustelu)
 15.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana (keskustelu)
 16.Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (keskustelu)
 17.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2010–2011) (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (190 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1928 kb) 
 
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (244 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (987 kb) 
 
Pöytäkirja (230 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (247 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1869 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö