Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2012. december 11., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I - Az egységes szabadalmi oltalom * - A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (vita)
 5.Az elnök közleménye
 6.A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság mandátuma
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése
 8.Szavazások
  
8.1.A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési program ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.A digitális egységes piac kiteljesítése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az kkv-k kereskedelmének és beruházásainak finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A digitális szabadság stratégiája az EU külpolitikájában (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések ***II (szavazás)
  
8.7.A Grúziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***II (szavazás)
  
8.8.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***II (szavazás)
  
8.9.Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I (szavazás)
  
8.10.Az egységes szabadalmi oltalom * (szavazás)
  
8.11.A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (szavazás)
  
8.12.Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)
  
8.13.Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás (szavazás)
  
8.14.Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás *** (szavazás)
  
8.15.Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)
  
8.16.Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás *** (szavazás)
  
8.17.A nők életkorhoz kapcsolódó betegségeinek megelőzése (szavazás)
  
8.18.Az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatok (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet - Az Európai Unió új általános költségvetése a 2013-as költségvetési évre - valamennyi szakasz (vita)
 13.Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken ***I - Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai ***I - Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése ***I (vita)
 14.Megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó területén *** (vita)
 15.Az állatok szállítás közbeni védelme (vita)
 16.Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben (vita)
 17.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2010-2011) (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (194 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (1928 kb) 
 
Jegyzőkönyv (201 kb) Jelenléti ív (52 kb) A szavazások eredménye (212 kb) Név szerinti szavazás eredménye (943 kb) 
 
Jegyzőkönyv (239 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (445 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1869 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat