Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji i delegacji
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej ***I - Jednolity system ochrony patentowej * - Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Mandat Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Głosowanie
  
8.1.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Program znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Finansowanie handlu i inwestycji unijnych MŚP (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Strategia wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi ***II (głosowanie)
  
8.7.Pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***II (głosowanie)
  
8.8.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***II (głosowanie)
  
8.9.Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej ***I (głosowanie)
  
8.10.Jednolity system ochrony patentowej * (głosowanie)
  
8.11.Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych (głosowanie)
  
8.12.Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną ***I (głosowanie)
  
8.13.Umowa o stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną (głosowanie)
  
8.14.Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Środkową z drugiej strony *** (głosowanie)
  
8.15.Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***I (głosowanie)
  
8.16.Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru *** (głosowanie)
  
8.17.Zapobieganie chorobom kobiet związanym z wiekiem (głosowanie)
  
8.18.Rosnące zagrożenia związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Projekt budżetu korygującego nr 6/2012 - Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje (debata)
 13.Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii ***I - Przydzielanie czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej ***I - Wprowadzenie ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***I (debata)
 14.Wzmocniona współpraca w dziedzinie podatku od transakcji finansowych *** (debata)
 15.Ochrona zwierząt podczas transportu (debata)
 16.Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych (debata)
 17.Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2010-2011) (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (188 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (1928 kb) 
 
Protokół (139 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (251 kb) Głosowanie imienne (1020 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (451 kb) Głosowanie imienne (1867 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności