Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie výborov a delegácií
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Vytvorenie jednotnej ochrany patentov ***I - Jednotná ochrana patentov * - Jurisdikčný systém pre patentové spory (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Mandát Osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Hlasovanie
  
8.1.Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Program na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Dokončenie jednotného digitálneho trhu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***II (hlasovanie)
  
8.7.Makrofinančná pomoc Gruzínsku ***II (hlasovanie)
  
8.8.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***II (hlasovanie)
  
8.9.Vytvorenie jednotnej ochrany patentov ***I (hlasovanie)
  
8.10.Jednotná ochrana patentov * (hlasovanie)
  
8.11.Jurisdikčný systém pre patentové spory (hlasovanie)
  
8.12.Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***I (hlasovanie)
  
8.13.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (hlasovanie)
  
8.14.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou *** (hlasovanie)
  
8.15.Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru ***I (hlasovanie)
  
8.16.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru *** (hlasovanie)
  
8.17.Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom (hlasovanie)
  
8.18.Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 - Príjmy z vlastných a iných zdrojov - Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a, 1b, 2, 3a a 4 viacročného finančného rámca - Zníženie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (rozprava)
 13.Služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie ***I - Spoločné pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie ***I - Zavedenie prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Európskej únie ***I (rozprava)
 14.Posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií *** (rozprava)
 15.Ochrana zvierat počas prepravy (rozprava)
 16.Mediácia v občianskych a obchodných veciach (rozprava)
 17.Základné práva v Európskej únii (2010 – 2011) (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (33 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1928 kb) 
 
Zápisnica (198 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (213 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (941 kb) 
 
Zápisnica (238 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (450 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1931 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia