Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utskottens och delegationernas sammansättning
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I - Enhetligt patentskydd * - Jurisdiktion vid patenttvister (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Mandatperiod för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Omröstning
  
8.1.Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Fullbordande av en inre e-marknad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.En strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ***II (omröstning)
  
8.7.Makroekonomiskt stöd till Georgien ***II (omröstning)
  
8.8.Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***II (omröstning)
  
8.9.Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I (omröstning)
  
8.10.Enhetligt patentskydd * (omröstning)
  
8.11.Jurisdiktion vid patenttvister (omröstning)
  
8.12.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (omröstning)
  
8.13.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (omröstning)
  
8.14.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika *** (omröstning)
  
8.15.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I (omröstning)
  
8.16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru *** (omröstning)
  
8.17.Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor (omröstning)
  
8.18.Den mikrobiella utmaningen – allt större hot från antimikrobiell resistens (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Förslag till ändringsbudget nr 6/2012 – Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret – alla avsnitt (debatt)
 13.Marktjänster på flygplatser inom EU ***I - Fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser ***I - Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***I (debatt)
 14.Fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner *** (debatt)
 15.Skydd av djur under transport (debatt)
 16.Medling på privaträttens område (debatt)
 17.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (191 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1928 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (249 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (941 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (347 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1865 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy