Index 
Jegyzőkönyv
PDF 239kWORD 201k
2012. december 11., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I - Az egységes szabadalmi oltalom * - A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (vita)
 5.Az elnök közleménye
 6.A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság mandátuma
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése
 8.Szavazások
  
8.1.A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési program ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.A digitális egységes piac kiteljesítése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az kkv-k kereskedelmének és beruházásainak finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A digitális szabadság stratégiája az EU külpolitikájában (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések ***II (szavazás)
  
8.7.A Grúziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***II (szavazás)
  
8.8.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***II (szavazás)
  
8.9.Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I (szavazás)
  
8.10.Az egységes szabadalmi oltalom * (szavazás)
  
8.11.A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (szavazás)
  
8.12.Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)
  
8.13.Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás (szavazás)
  
8.14.Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás *** (szavazás)
  
8.15.Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)
  
8.16.Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás *** (szavazás)
  
8.17.A nők életkorhoz kapcsolódó betegségeinek megelőzése (szavazás)
  
8.18.Az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatok (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet - Az Európai Unió új általános költségvetése a 2013-as költségvetési évre - valamennyi szakasz (vita)
 13.Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken ***I - Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai ***I - Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése ***I (vita)
 14.Megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó területén *** (vita)
 15.Az állatok szállítás közbeni védelme (vita)
 16.Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben (vita)
 17.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2010-2011) (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE és az ALDE képviselőcsoport:

- CONT bizottság: Iliana Ivanova helyére Monika Panayotova,

- CULT bizottság: Monika Panayotova

- Az EU-Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Vladimir Urutchev helyett Iliana Ivanova

- Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Monika Panayotova

- Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Frédérique Ries

- A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Iliana Ivanova helyett Vladimir Urutchev.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet

- Charles Tannock, Jan Zahradil és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0562/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0563/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler és Edit Bauer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0570/2012);

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza és Minodora Cliveti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0572/2012);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0573/2012);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0579/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0580/2012).

II.   Kasztokon alapuló megkülönböztetés Indiában

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0564/2012);

- Charles Tannock, Peter van Dalen és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0574/2012);

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0575/2012);

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0576/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa és Edit Bauer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0577/2012);

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0578/2012);

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kasztokon alapuló megkülönböztetésről Indiában (B7-0581/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I - Az egységes szabadalmi oltalom * - A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (vita)

Jelentés az egységes szabadalmi oltalom létrehozására irányuló megerősített együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0093(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Jelentés az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0094(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Jelentés a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszerről [2011/2176(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre és Klaus-Heiner Lehne ismertetik a jelentéseket.

Felszólal: Loucas Louca és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alajos Mészáros (az ITRE bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Auke Zijlstra, független, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr és Judith A. Merkies.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Antonio López-Istúriz White és Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo és Mitro Repo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Milan Zver és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre és Bernhard Rapkay.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.11-i jegyzőkönyv, 8.9. pont , 2012.12.11-i jegyzőkönyv, 8.10. pont és 2012.12.11-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


(Az ülést 11.15-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

5. Az elnök közleménye

Az elnök felidézi a 2012. november 24-én egy nyugati márkák számára ruhákat gyártó daccai (Bangladesh) textilüzemben történt balesetet.. Beszámol az Elnökök Értekezlete által hozott döntésről, miszerint a 2013. januári ülésen, a Tanács és a Bizottság nyilatkozataival vitát rendeznek a kérdésről, figyelembe véve annak minden aspektusát.

Az elnök az Európai Parlament szolidaritásáról biztosítja az áldozatok családjait.


6. A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság mandátuma

Az elnök az eljárási szabályzat 184. cikke alapján ismerteti az Elnökök Értekezlete ajánlását, mely a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság mandátumának meghosszabbítását javasolja.

Mivel nem tettek ellene ellenvetést, nevezett különbizottság mandátuma 2013. szeptember 30-ig meghosszabbodik.

Felszólal: Rui Tavares és Sonia Alfano, a különbizottság alelnöke és elnöke.


7. Az eljárási szabályzat értelmezése

A tegnapi plenáris ülésen ismertették az Alkotmányügyi Bizottság értelmezését az eljárási szabályzat 187. cikkével kapcsolatban (2012.12.10-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Mivel egyetlen képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő sem vitatta azt (az eljárási szabályzat 2011. cikkének (4) bekezdése) az értelmezés elfogadottnak minősül.


8. Szavazások

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2011/0458(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0466)


8.2. Az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési program ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról és az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2012/0049(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0467)


8.3. A digitális egységes piac kiteljesítése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piac kiteljesítéséről [2012/2030(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0468)


8.4. Az kkv-k kereskedelmének és beruházásainak finanszírozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós kkv-k kereskedelmének és beruházásainak finanszírozásáról a könnyített hitelhez jutás a nemzetközivé válás támogatása érdekében [2012/2114(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0469)


8.5. A digitális szabadság stratégiája az EU külpolitikájában (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról [2012/2094(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0470)


8.6. A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [2010/0197(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0389/2012)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2012)0471)


8.7. A Grúziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából [2010/0390(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2012)0472)


8.8. Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [2010/0303(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2012)0473)


8.9. Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az egységes szabadalmi oltalom létrehozására irányuló megerősített együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0093(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0474)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0474)


8.10. Az egységes szabadalmi oltalom * (szavazás)

Jelentés az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0094(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0475)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0475)


8.11. A szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszer (szavazás)

Jelentés a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó joghatósági rendszerről [2011/2176(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0476)

Felszólalás

Michel Barnier (a Bizottság tagja) a szavazás eredményéről.


8.12. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján a jelentést a 2012. szeptember 13-i ülésen visszautalták a bizottsághoz (2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.12. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0477)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0477)


8.13. Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás (szavazás)

Időközi jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0478)


8.14. Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulást létrehozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Külügyi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0479)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.15. Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján a jelentést a 2012. szeptember 13-i ülésen visszautalták a bizottsághoz (2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.11. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0480)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0480)


8.16. Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Mário David (A7-0388/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0481)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

A szavazás előtt Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében kéri, hogy az eljárási szabályzat 175. cikke alapján utalják vissza a bizottsághoz a jelentést, Franz Obermayr támogatja a kérést, és Mário David ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérést.


8.17. A nők életkorhoz kapcsolódó betegségeinek megelőzése (szavazás)

Jelentés a nők életkorhoz kapcsolódó betegségeinek megelőzéséről [2012/2129(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0482)


8.18. Az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatok (szavazás)

Jelentés a mikrobiális kihívásról, vagyis az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatokról [2012/2041(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0483)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Vital Moreira -jelentés - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė és Daniel Hannan

Pablo Arias Echeverría -jelentés - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall és Catherine Stihler

Jan Zahradil -jelentés - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan és Syed Kamall

Marietje Schaake -jelentés - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė és Syed Kamall

Vital Moreira - ajánlás második olvasatra - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei és Syed Kamall

Bernhard Rapkay -jelentés - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica és Seán Kelly

Raffaele Baldassarre -jelentés - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei és Charles Tannock

Klaus-Heiner Lehne -jelentés - A7-0009/2012
Lara Comi és Monica Luisa Macovei

Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 és Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012 - jelentések -
Ewald Stadler

Jörg Leichtfried -jelentés - A7-0237/2012
Emma McClarkin

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra -jelentés - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei és Adam Bielan

Bernd Lange -jelentés - A7-0249/2012
Piotr Borys

Mário David -jelentés - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello és Diane Dodds

Roberta Angelilli -jelentés - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello és Diane Dodds

Anna Rosbach -jelentés - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß és Diane Dodds


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Romana Jordan közli, hogy személyes okokból nem vett részt a mai szavazások nagy részén.

Christian Ehler közli, hogy rajta kívül álló okok miatt nem tudott részt venni a mai szavazások nagy részén.


(A 14.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. 6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet - Az Európai Unió új általános költségvetése a 2013-as költségvetési évre - valamennyi szakasz (vita)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének új tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – összes szakasz [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Giovanni La Via és Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via és Derek Vaughan ismertetik a jelentéseket.

Felszólal: Loucas Louca és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alain Lamassoure, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazábal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: George Lyon, Lucas Hartong, független, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier és Jutta Haug.

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

Felszólal: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann és Barbara Matera.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden és Jan Kozłowski.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via és Derek Vaughan.

Az elnök a vita lezárásakor hangsúlyozza a kérdés tétjét.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.1. pont és 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


13. Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken ***I - Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai ***I - Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése ***I (vita)

Jelentés az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Jelentés az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Jelentés az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias és Jörg Leichtfried ismertetik a jelentéseket.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Thomas Mann (az EMPL bizottság véleményének előadója), Inés Ayala Sender (az ENVI bizottság véleményének előadója), Ildikó Gáll-Pelcz (az IMCO bizottság véleményének előadója), Carlo Fidanza, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi három képviselő kékkártyás kérdéseire is: Peter van Dalen, Artur Zasada és Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz, a vita lebonyolításáról, Peter van Dalen, az előző felszólalásról, és Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jacqueline Foster, Andreas Mölzer, független, Michael Gahler, Jörg Leichtfried, a vita lebonyolításáról, Knut Fleckenstein, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău és Erik Bánki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß és Zita Gurmai.

Felszólal: Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried és Peter van Dalen az előző felszólalásról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.12. pont , 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.13. pont és 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.14. pont .


14. Megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó területén *** (vita)

Ajánlás a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata előterjeszti az ajánlást.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Loucas Louca és Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Astrid Lulling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio és Ricardo Cortés Lastra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská és Csaba Sándor Tabajdi.

Felszólal: Algirdas Šemeta, Loucas Louca és Anni Podimata.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.16. pont .


15. Az állatok szállítás közbeni védelme (vita)

Jelentés az állatok szállítás közbeni védelméről [2012/2031(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Martina Anderson (az ENVI bizottság véleményének előadója), Luis de Grandes Pascual (a TRAN bizottság véleményének előadója), Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marit Paulsen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alfreds Rubiks, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves és Luís Paulo Alves.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati és Karin Kadenbach.

Felszólal: Tonio Borg és Janusz Wojciechowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.17. pont .


16. Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000169/2012), felteszi: Klaus-Heiner Lehne a Bizottsághoz: Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben (B7-0370/2012)

Arlene McCarthy, a kérdés szerzőjének helyettese, kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Erminia Mazzoni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati és Arlene McCarthy.

Felszólal: Viviane Reding.

A vitát berekesztik.


17. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2010-2011) (vita)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2010-2011) [2011/2069(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Lívia Járóka (a FEMM bizottság véleményének előadója), Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal: Viviane Reding és Monika Flašíková Beňová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.12.12-i jegyzőkönyv, 7.18. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 500.368/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Gianni Pittella

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat