Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

7.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Σχέδια τροπολογιών στο σχέδιο γενιού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα).

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών, οι τροπολογίες, για να εγκριθούν, πρέπει να ψηφιστούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου