Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2012 - Straatsburg

7.2. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 als gewijzigd door de Raad (stemming)

Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen).

(Krachtens het bepaalde in de Verdragen moeten de amendementen worden aangenomen met de meerderheid van de leden van het Europees Parlement.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Juridische mededeling - Privacybeleid