Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2012 - Strasbourg

7.2. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, astfel cum a fost modificat de Consiliu (vot)

Proiecte de amendamente la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, astfel cum a fost modificat de Consiliu (toutes secţiunile).

(Dispoziţiile tratatului prevăd că, pentru a fi adoptate, amendamentele trebuie să fie votate de majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul European).

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate