Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg

7.2. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 po úpravách Rady (hlasovanie)

Návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 po úpravách Rady (všetky oddiely).

(Podľa ustanovení zmlúv je ne prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Európskeho parlamentu.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia