Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2307(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0410/2012

Ingivna texter :

A7-0410/2012

Debatter :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Omröstningar :

PV 12/12/2012 - 7.3
CRE 12/12/2012 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0486

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2012 - Strasbourg

7.3. Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret – alla avsnitt (omröstning)
CRE

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – Alla avsnitt [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via och Derek Vaughan (A7-0410/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0486)

Inlägg:

Michael Theurer för ALDE-gruppen begärde att det skulle hållas omröstning med namnupprop om punkt 8, vilket Giovanni La Via (föredragande) motsatte sig.

Efter omröstningen konstaterade Andreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) att parlamentet hade godkänt rådets ståndpunkt om förslaget till budget för räkenskapsåret 2013 utan ändringar, och välkomnade detta resultat.

Han gjorde även ett kort uttalande om det cypriotiska ordförandeskapets arbete.

Talmannen ställde sig bakom Andreas Mavroyiannis yttrande och gjorde följande uttalande:

”Budgetförfarandet har slutförts i enlighet med artikel 314 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Jag konstaterar att budgeten för räkenskapsåret 2013 slutgiltigt har antagits.”

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy