Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Francesca Balzani - A7-0409/2012
Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan και Elena Băsescu

Έκθεση Giovanni La Via και Derek Vaughan - A7-0410/2012
Salvatore Iacolino, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Mitro Repo, Daniel Hannan, Elena Băsescu και David Campbell Bannerman

Έκθεση Artur Zasada - A7-0364/2012
Lara Comi, Janusz Zemke, Phil Bennion, Ewald Stadler και Elena Băsescu

Έκθεση Giommaria Uggias - A7-0379/2012
Lara Comi, Phil Bennion, Emer Costello, Adam Bielan, Charles Tannock, Diane Dodds και Elena Băsescu

Έκθεση Jörg Leichtfried - A7-0372/2012
Lara Comi, Andrea Zanoni, Phil Bennion, Monica Macovei, Vicky Ford, Adam Bielan και Diane Dodds

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου